Kunst og Haandverk fra Norges Fortid. 4.


N. Nicolaysen
Bok Bokmål 1982

Oppdaterer

Les boka på nett
Digital utgave: Søke-URL
Annen tittel
Medvirkende
Utgitt
Oslo : Distributør: Tex-Publishers , 1982
Omfang
12 s., 37 pl.
Opplysninger
På tit.bladet: Anden række. . - Elektronisk reproduksjon
Emner
Kunst, Norge
Foreningen til norske fortidsmindesmerkers bevaring
Arkitektur - Norge
Badstuer
Boliger
Boliger(arkitektur)
Bondegarder
Bondegårder
Brukskunst, Norsk
Brukskunst-Norge
Byggeskikk
Bygningshåndverk
Døpefonter
Folkekunst
Folkekunst-Norge
Hallingdal
Historie
Hol (Buskerud)
Hol (Hallingdal)
Husflid - Brukskunst
Husflid-Norge
Håndverk
Kirkeinventar
Kulturhistorie
Kulturminne
Kunst. Norsk
Kyrkjer
Loft
Naust
Norge
Ornamentikk
Stabbur
bygdekultur
bygningsornamentikk
stuehus døpefonter loft kirker stabbur arkitektur kunsthistorie kunsthåndverk trearkitektur byggeskikk norge
våningshus
Kirkebygninger - Norge
Byggekunst - Norge
Byggekunst, norsk
Kunsthandverk - Byggjeskikar - Noreg
Kunsthandverk - Byggjeskikkar - Noreg
Badstuer(arkitektur)
Kirker - Kirkebygninger
Lafting
Loft(arkitektur)
Kunsthåndverk
kunst handverk norge
Geografisk emneord
Dewey
20.9481 . - 720.9481 . - 745 V q0.00 . - vm745 . - 709 . - 709 N . - 709.481 . - 720 . - 721 . - 723 . - 728 . - 728.09481 . - 729 . - 729.90481 . - 745 . - 745.09481 . - 948.1 . - ud . - Lok q720.9481 . - Lok q720.9481 Nic. . - 745.5

Bibliotek som har denne