Erna Robstad. : Mangeårig leder av Vennesla Husmorlag.


FOTO NR. 195.
Bok

Oppdaterer

Omfang
Sort/hvitt; 5x8
Emner
Dewey

Bibliotek som har denne