Nikolai Astrup : elskaren under trekrona


Øystein Loge
Bok Nynorsk 2005 · Biografisk

Oppdaterer

om denne boka:
Nikolai Astrup - lokal og nasjonal i eit internasjonalt perspektiv

Målaren og grafikaren Nikolai Astrup (1880-1928) levde det meste av livet sitt i barndomsbygda Jølster, der han både var ein framand og ein innfødd. Han henta praktisk talt alle sine motiv frå heimbygda, men likevel vart heimstaden eit isolat. Nikolai Astrup vigde livet sitt til naturen - som målar, som grafikar og som bonde og gartnar. I perioder har Astrup vore vurdert som ein sjølvlærd særing, men Øystein Loge framhevar koleis han lærte handverket hos nokre av samtidas fremste kunstnarar, før han forkasta det meste av retningsliner og estetikk. Astrup "naivistiske realisme", med hans særeigne komposisjon, brot på reglar for god form, abstraherande fargebruk og japaneseri, vitnar om impulsar til Berlin, London og Paris.
KUNSTHISTORIKAREN ØYSTEIN LOGE ( f.1949 ) har skrive fleire bøker om Nikolai Astrup, og har her utdjupa og vidareutvikla vurderingane av denne folkekjære kunstnaren som samtidig blir dyrka av kresne fagfolk. I si kunstfaglege framstilling har Loge også fletta inn den gripane og tidvis tragiske livssoga til kunstnaren, frå prestesonens ungdomsopprør mot ein streng far, studietid, utanlandsreiser og familieliv med kona Engel og borna. Astrup var heile livet plaga med dårlege lunger etter turberkulose og astma og døydde berre 47 år gamal. Boka innehold dei fleste av Astrups mest sentrale måleri og tresnitt, og er utstyrt med bilet- og personregister. Somme av måleria har aldri før vore avbilda i bok.

Digital utgave: Søke-URL
Annen tittel
Utgitt
Oslo : Samlaget , cop. 2005
Omfang
268 s. : ill.
Emner
Sjanger
Geografisk emneord
Dewey
ISBN
8252165508 : Nkr 399.00

Bibliotek som har denne