Sjå Jæren : årbok for Jærmuseet : 2010


Jærmuseet
Bok Nynorsk 2010
om denne boka: Jubileumsårbok 25 år
Jærmuseet - møtestad mellom natur, kultur og teknologi.
Regionsmuseum for Jæren, skipa 1985 av kommunane Randaberg, Sola, Sandnes, Gjesdal, Klepp, Time og Hå. Frå 2003 regionalt vitensenter for Sørvestlandet.
Jærmuseet omfattar fleire avdelingar og anlegg i Jærkommunane:
VITENGARDEN er namnet på avdelinga på Kvia, Nærbø i Hå kommune. Anlegget omfattar m.a. museumsbygg og vitensenterutstillingar, studiemagasin og 4H garden med allsidig husdyrhald og 50 da jordbruksareal. VITENFABRIKKEN er namnet å avdelinga i Sandnes og består av Krossen Havremølle [Storgt. 26], nytt museumsbygg med vitensenterutstillinga Abels skissebok og byhistoriske utstillingar. TUNGENES FYR i Randaberg kommune er eit av fire anlegg i det nasjonale Kystverkmusea som blei opna i 2008. GARBORGSENTERET i Time kommune er under oppbygging og skal drivast av Jærmuseet.
Jærmuseet har også driftsansvar for Vistnestunet i Randaberg, Limagarden i Gjesdal kommune, Grødaland og Varden Sjøredningsmuseum i Hå kommune, Haugabakka i Klepp kommune og Science circus, Jærmuseet sitt "vitensenter på hjul" som oppsøker skular i Rogaland og Agderfylka.
Medvirkende
Grimstvedt, Målfrid . Gjesdal - prega av sauen
Jøssang, Lars Gaute . Museumsaskeladden på Jæren
Olesen, Hans Dybvad . Haugabakka i Klepp
Olsen, Inger Smidt . Randaberg - på spissen av Jæren
Olsen, Inger Smidt . Sola - frodige gardar og fiske, fly og forsvar
Skjærpe, Ingeborg Nærland . Hå - Stein og husdyr
Snørteland, Målfrid . Jærmuseet Vitengarden
Stangeland, Sigbjørn . Sandnes - porten til Jæren
Undheim, Inger . Garborglandet
Utgitt
Nærbø : Jærmuseet , 2010
Omfang
247 s. : ill.
Emner
Geografisk emneord
Dewey
069 . - 390 . - 630.074 . - 948.342 . - 948.34205
ISBN
82-90929-28-5(ib.) : Nkr. 300.00

Bibliotek som har denne