1. Drømmen om borgerlig samarbeid : 1884-1918


Alf Kaartvedt
Bok Bokmål 1984

Oppdaterer

om denne boka:

Bind 1, Drømmen om borgerlig samling, skrevet av professor Alf Kaartvedt, dekker perioden ca. 1880-1918 og omhandler forfatningskampen og partiorganiseringen i årene 1880-1884, det gamle maktfordelingssystemets fall og hvordan Høyre senere tilpasset seg den nye parlamentariske virkelighet. Som en rød tråd gjennom fremstillingen går partiets systematiske arbeid for borgerlig samling med moderate krefter i Venstre, først mot radikalismen i det rene Venstre, i neste omgang mot venstreradikalismen og sosialismen, som fikk parlamentarisk tyngde etter stemmerettsutvidelsene i siste halvdel av 1890-årene. Det blir i den sammenheng lagt vekt på å vise hvilke følger samlings politikken fikk for Høyres politiske profil.

Les boka på nett
Medvirkende
Utgitt
[Oslo] : Cappelen , 1984
Omfang
418 s., [16] pl. : ill., faks., fig., port.
Emner
Dewey
ISBN
82-02-04990-3

Bibliotek som har denne