Henrik Ibsens skrifter. 12. Brev 1844-1871


Henrik Ibsen
Bok Bokmål 2005

Oppdaterer

om denne boka:
Henrik Ibsens skrifter er et storverk av enestående slag i Norge. Det er den mest fullstendige og autentiske utgaven av Ibsens verk noen sinne.
Et utgaveprosjekt av slike dimensjoner har aldri tidligere vært gjennomført her i landet. En stab av fremstående norske og danske forskere har deltatt i dette arbeidet i en årrekke. Den filologiske kontrollen og tekstkommentarene gjør Henrik Ibsens skrifter til fremtidens standardverk for teaterfolk, forskere, studenter, oversettere, lærere og et allment lesende publikum.
Aldri før er en norsk forfatters verk blitt så grundig behandlet. Alt Ibsen har etterlatt seg av trykte og utrykte skrifter - nærmere 60 000 sider - kartlegges, kontrolleres og publiseres. Det dramatiske forfatterskapet utgjør hoveddelen av Ibsens tekster, men her er også dikt, brev, artikler, taler, notater og forarbeider fra Ibsens hånd. I tillegg kommer det store kommentarmaterialet, som i seg selv utgjør en gullgruve for litterært og historisk interesserte.
De mange ulike utgavene av Ibsens verker har i tidens løp medført betydelige tekstendringer.Det er derfor viktig å gå tilbake til tekstene slik de opprinnelig forelå. Ved å få frem kunnskap om de historiske tekstene, og den konteksten de sprang ut av, kan vi alle nå lengre i vår forståelse av Ibsen og hans samtid.

Henrik Ibsens skrifter vil bestå av 15 tvillingbind med henholdsvis Ibsens egne tekster og med kommentarer. I tillegg kommer et fyldig registerbind - i alt 31 bøker. Verket vil også bli publisert i en elektronisk utgave med utstrakte muligheter for søk i hele materialet.

Digital utgave: Søke-URL
Annen tittel
Medvirkende
Ystad, Vigdis (redaktør)
Utgitt
Oslo : [Universitetet i Oslo] , 2005
Omfang
862 s.
Passer for
Opplysninger
Kpl. i 17 b.
Emner
Dewey
839.82 . - 839.826 . - 839.92 . - 920 . - 839.822
ISBN
82-03-18981-4(ib.)

Bibliotek som har denne