Leverance-Forretning over Dom Kierchens Fattig Skoeles tilhørende Protokoller og Brevskaber for saavidt som under Forstanderens Opsyn er beroende : fra Forstander Jochim Jørgens til Forstander Daniel von Erpecom Reutzer, Regnskabs Føerer passeret Aaret 1788


Domkirkens Fattigskole(Bergen)
Manuskript Bokmål 1788

Oppdaterer

Utgitt
<Bergen> , <1788>
Omfang
<6> s.
Opplysninger
Omslagstittel
Emner
Dewey

Bibliotek som har denne