Folkevennen Ole Vig


Arild Bye
Bok Bokmål 2014 · Biografi

Oppdaterer

Husmannsgutten og seminaristen Ole Vig arbeidet for et nytt Norge. Som kjempende åndsmenneske gikk han i sporene til Henrik Wergeland: Folkets opplysning var oppgave nummer én. I årene fra 1852 til sin død i 1857 var Vig den første redaktøren av allmuebladet "Folkevennen". Skulle Grunnlovens tanke om et folkestyrt land bli virkeliggjort, måtte folket opplyses.

Da han ble revet bort, 33 år gammel, var Vig fullt opptatt med å virkeliggjøre Wergelands ideer. Det innebar å fjerne importert kultur og reise et norsk alternativ. Sammen med Aasmund Olavsson Vinje, Ivar Aasen og Knud Knudsen skapte Vig et radikalt språk- og kulturmiljø i Christiania som utfordret den danske embetsmannskulturen.

Ole Vigs ord kunne være både milde og kvasse. Han sådde viktige tankefrø i folket. Politisk var han reformist og ønsket en gradvis utvikling av et norsk demokrati. Brå samfunnsomveltninger var ingen løsning. Han viste til at Norge en gang hadde hatt egne demokratiske institusjoner, og at folket en gang hadde rådd over sitt eget. Veien tilbake til et fullt ut selvstendig og selvstyrt Norge gikk gjennom å skape et opplyst folk.

Digital utgave: Søke-URL
Utgitt
Oslo : Aschehoug , 2014
Omfang
377 s., pl. : ill.
Utgave
1. utg.
Emner
Grundtvig, Nikolai
Ibsen, Henrik , 1828-1906
Vig, Ole , 1824-1857
Vig, Ole((NO-TrBIB)x90084140) , 1824-1857
Vig, Ole((NO-LaBS)107230-2) , folkeopplysningsmann og forfatter , 1824-1857
Vig, Ole((NO-LaBS)89082-2) , folkeopplysningsmann og forfatter , 1824-1857
Folkevennen
Biografisk
Folkeopplysningsarbeid, Grunnloven og folkestyre og demokrati, Folket skulle opplyses, Kunnskap til folket, Husmannsgutt og seminarist, Redaktør av Folkevennen, Ordet som nasjonens soldat, Du skal sette potet, Landet er gammelt som alle haugene, Drømmen o - Historie - Norge
Historiske atlas
Ibsen og Bjørnson - ja vi elsker, Bak Henrik Wergeland, Dømt in absentia, Språkkampen fortsetter, Tomrom og ettertanker, Helgen for folkehøgskole og kirke, Vår tids syn på Ole Vig, Har danskheten alene bygselbrev på smaken, Ppekonsert mot dansk skuespille
Lærere
Menn - Biografier
Norge-Historie 1814-1905
Ole Vig
Pedagogisk historie
Skolepolitikk
biografier folkeopplysning 1800-tallet historie
Biografier
Folkeopplysningsarbeid - Historie - Norge
Sjanger
Geografisk emneord
Dewey
374.92 . - 374 . - 839.824 . - 920 . - 922 . - 948.1034 . - 948.1041 . - 370.92 . - 374.9 Vig,O. . - 374.9 . - 921 . - 374.9481
ISBN
978-82-03-29460-0(ib) : 399.00

Bibliotek som har denne