Himmel og hav : om klimaendringer i Norge og verden


Siri Kalvig og Ellen Viste
Bok Bokmål 2007 Siri M. Kalvig
Medvirkende
Kalvik, Siri (medforf)
Utgitt
Oslo : Schibsted , 2007
Omfang
206 s. : kol. ill
Utgave
1. utg., 1. oppl
Opplysninger
Biblioteket har også DVD'en, se K 184. - Boken er en gave fra Miljødepartementet. - Klima. - Tilhører Realfag-seksjonen (RF). - ib.. - Bibliografi: s. 186-199. - Ex2 og ex3 er gaver fra Det Kgl. Miljøverndepartement til alle videregående skoler. - Har bibliografi, innholdsfortegnelse, register. - Boken forklarer hvorfor jordens klima er som det er, og gir et innblikk i den forskningen som fins på feltet. Den forsøker også å gi svar på hvordan vi skal klare å forhindre en total klimakatastrofe. Har register. - Siri Kalvig og Ellen Vistes klimabok tar for seg jordens klimahistorie, forklarer naturlige og menneskeskapte endringer og den gir et innblikk i den globale forskningen og resultatene til FNs klimapanel. De norske resultatene av den globale oppvarmingen gjennomgås og forventede konsekvenser innen 2100 i Norge og resten av verden forespeiles. - Siri Kalvig og Ellen Vistes klimabok tar for seg jordens klimahistorie, forklarer naturlige og menneskeskapte endringer og den gir et innblikk i den globale forskningen og resultatene til FNs klimapanel. De norske resultatene av den globale oppvarmingen gjennomgås og forventede konsekvenser innen 2100 i Norge og resten av verden forespeiles. Siri Kalvig er utdannet meteorolog og jobber for tiden med klimaformidling gjennom en omfattende foredragsturné og som programleder for en miljøserie som skal sendes på TV2 i vinter. Ellen Viste tar doktorgraden i meteorologi ved Geofysisk institutt i Bergen. Boken er rikt illustrert og utgis med Miljødepartementets støtte
Emner
Dewey
363.7 . - 363.73 . - 363.7387 . - 551.6 K . - 551.6 . - 632.1
ISBN
8251624614. - 9788251624619

Bibliotek som har denne