Voldaminne : årsskrift


Skriftstyret 2003: Kari Aslaug Hasle (red.), Johann Folkestad, Gunnar Stig Andenes, Valborg Hustadnes, Sverre Bjørdal, Jon-Arild Kvamme Sollid, Jostein Fet, Jon Tvinnereim ; [Utgitt av] Volda sogelag
Bok Bokmål 2003

Oppdaterer

Medvirkende
Utgitt
Volda : Sogelaget , 2003
Omfang
212 s. : ill.
Opplysninger
Av innholdet: Georg Saal: "Wolden i Søndmør" (1855) / Narve F. Birkeland. - s. 8-16. Kornbergstova og folket som budde der / Sverre Kvangarsnes. - s. 17-33. Volda-Folkestad bilferje L/L / Johann Folkestad. - s. 34-44. Alder: 13 år Yrke: mjølkekøyrar / Edvin Gjersdal. - s. 45-54. "Sjå stjerna som blenkjer" - ein lokal julesong / Terje Aarset. - s. 55-62. Jonsokfeiring i Steinsvikja i 1960-åra / Anne Steinsvik Nordal. - s. 63-72. Haustkveldar / Tore Aarflot. - s. 73-80. Intervju med mor - Odelfa Dolores Øien Bøe født 25.3.1911, død 12.7.1999 / Jan Bjarne Bøe. - s. 81-96. Ulykka i Follavatnet (Løfoll) 1964 slik eg hugsar det / Turid Håvik Anglevik. - s. 97-100. Ein gløtt i Noregs fjellheim / Maurits Følsvik. - s. 101-117. Postføring gjennom Stigedalen og hytta på Almfloten / Valborg Hustadnes. - s. 118-126. Barndomsminne frå Volda - Jorunn Berg f. Berge / Birgit Berg. - s. 127-137. Opp vestveggen i Sundalsnipa / Halldor Hustadnes. - s. 138-141. Gamle vegar og nye tider - Alidvegen / Ivar H. Eidheim. - s. 142-151. Peder Hjelle og den private grunnskulen 1897-1907 / Olav Hjelle. - s. 152-156. Julesongar frå Folkestad / Jon-Arild Kvamme Sollid. - s. 157-162. Beinbrot og sjuketransport i 1930-åra / Asbjørg Lied. - s. 163-167. Kvinnelagnader frå ei tid som var / Gunnar Ellingsen. - s. 168-185. Mat og drikke med lange tradisjonar / Reidun Aambø. - s. 186-189. Den nye "Busetnadssoga for Volda" - eit pionerprosjekt på fleire vis / Arnfinn Kielland. - s. 190-201. Minneord / Sverre Bjørdal. - s. 202-203 . - Litteraturhenvisninger i teksten
Emner
Aarset, Terje
Aasen, Ivar , språkforsk. og forf. , 1813-1896
Aske, Ragnar
Aurstad, Sverre D , 1919-
Barstad, Johannes A. , prest , 1857-1931
Berg, Jorunn , 1920
Birkeland, Narve F.
Bjerknes, Ingeborg Hansine
Bjørneset, Tina Marie
Bøe, Odelfa Dolores Øien , 1911-1999
Fagerhol, Jon , lærer , 1872-1955
Fet, Jostein
Følsvik, Maurits , 1880- : Ein gløtt i Noregs fjellheim
Geitvik, Hans , 1929-
Gjersdal, Anne Berthe A. , 1856-1936
Gjersdal, Astrid
Gjersdal, Edvin
Halkjelsvik, Leiv , -2002
Hansen, Johnny Vassli
Hasle, Kari
Helset, Karl , -1996
Hjelle, Peder , lærer , 1862-1921
Humberset, Anne , lærer , 1862-1956
Hustad, Knut
Hustadnes, Halldor
Indresøvde, Eivind
Johnson, William H. , målar , 1901-1970
Kaarstad, Henrik , rektor , 1865-1927
Kalvatn, Erik , -1878
Kinsarvik, Lars , treskjerar , 1846-1925
Kjellemo, Lars Olavson , 1881-1977
Kristvik, Erling , pedagog , 1882-1969
Lied, Asbjørg , 1924-
Madssen, Kjell-Arild
Magerøy, Arne
Myklebust, Kai Tore
Olsen, Peder , prest , 1902-1977
Reinton, Lars , 1896-1987 : Rolv Rimes dagbok fra det 10. til det 24. år
Rosenqvist, Johannes Emilius , prest , 1781-1854
Saal, Georg , maler , 1817-1870
Sande, Karsten , krigsseiler
Stenersen, Johannes , lærer , 1858-1945
Strøm, Gunnar
Tambs, Niels Fredrik Severin , sorenskriver , 1814-1885
Tambs, Oline Severine , 1863-1921?
Vassbotn, Sigrid
Ørstavik, Ragnar , lokalhistoriker , 1916-2004
Alidvegen
Garverimuseet(utstilling)(675) ( : 1997 : 1997 : 1997 : 1997 :) Trondheim :) Trondheim :) Trondheim :) Trondheim
Høgskolen i Volda
Ivar Aasen-senteret
Kornberg(gårdsbruk)
Malula(skip)(ishavsfangst)
Osdalen glimmercompani
Rødseths garveri
Selis(ishavsskute)(ishavsfangst)
Volda lærarskule
Volda pensjonistlag
Volda prestegard - Historie
Volda røde kors hjelpekorps
Volda-Folkestad bilferje L/L(ferjeselskap)
Krigsseilere - Møre og Romsdal - Verdenskrigen, 1939-1945
Lokalhistorikere - Møre og Romsdal
Lærere - Møre og Romsdal - Biografi
Militærvesen - Biografi
Møre og Romsdal - Historie
17. mai(skikker)
Bad - Møre og Romsdal - Historie
Barnerim og barnesanger
Dagligliv - Historie - Møre og Romsdal
Ferjer(transport) - Møre og Romsdal
Fiske - Møre og Romsdal
Fjellklatring
Flomsikring(vannbygging)
Folkemusikk - Møre og Romsdal
Fuglejakt(sport)
Fyr
Glimmer(gruvedrift)
Helsevesen - Møre og Romsdal - Historie
Ishavsfangst
Jonsok
Jonsok(skikker)
Jordmødre - Biografi
Jul
Julesanger - Historie
Korn
Krigsveteraner
Kvinner - Møre og Romsdal
Landskapsmaleri
Lek(skikker)
Lokaladministrasjon(offentlig administrasjon) - Møre og Romsdal - Bygdesamfunn - Historie - Verdenskrigen, 1939-1945
Malerkunst - Møre og Romsdal
Matlaging - Møre og Romsdal
Mobilisering - Norge - Verdenskrigen, 1939-1945
Motstandsbevegelser - Møre og Romsdal - Verdenskrigen, 1939-1945
Ovner(møbelkunst)
Postveier
Postvesen - Møre og Romsdal
Privatskoler
Reguleringsplaner(kommuneplanlegging) - Møre og Romsdal
Salmodikon
Sitarer - Historie
Skihopping - Møre og Romsdal - Historie
Skolebygninger
Slektshistorie - Møre og Romsdal
Storfe(husdyrhold)
Vassdrag(naturressurser) (sosialøkonomi) - Norge
Veibygging - Møre og Romsdal - Historie
Veier - Møre og Romsdal
Verdenskrigen, 1939-1945 - Dagligliv - Møre og Romsdal
Bygdebøker - prosjekt
Drukningsulykker - Historie
Geografisk emneord
Dewey
270.092 . - 274.839 . - 305.4094839 . - 338.762236 . - 338.7675 . - 342.0092 . - 352.17094839 . - 355.0092 . - 355.1 . - 361.76 . - 362.606 . - 362.94839 . - 370.92 . - 371.02 . - 371.10092 . - 371.2 . - 371.6 . - 378.4839 . - 383.494839 . - 386.606 . - 386.6094839 . - 387.1 . - 388.1 . - 388.12 . - 392.3 . - 394.262 . - 394.263 . - 394.2663 . - 394.3 . - 439.8206 . - 439.82092 . - 613.4 . - 618.20092 . - 622.36 . - 625.709 . - 627.4 . - 636.2 . - 639.2 . - 639.2094839 . - 641.331 . - 641.594839 . - 646.7 . - 668.1 . - 675 . - 711.4 . - 736.4092 . - 749.6 . - 758 . - 759 . - 759.3 . - 759.839 . - 781.620094839 . - 782.25 . - 782.42 . - 787.7 . - 787.92 . - 796.52 . - 796.93 . - 796.933 . - 799.24 . - 839.82 . - 914.839 . - 920.71 . - 920.72 . - 929.109481 . - 929.209481 . - 940.54 . - 940.544092 . - 940.545 . - 940.5481 . - 940.5485 . - 948.39 . - 948.390072 . - 948.39053 . - 948.39193 . - 948.42(058)
ISBN
978-82-92439-15-9
ISSN

Bibliotek som har denne