Årbok 2015 : Romsdalsmuseet


Jarle (red.) Sanden
Bok Nynorsk 2015 · Årbøker

Oppdaterer

Medvirkende
Utgitt
Molde : Romsdalsmuseet , 2015
Omfang
315 s. : kol.ill.
Emner
Arkeologi - Norge
Bybrannen i Molde 21.-22. januar 1916, A.B. Wiese og våren i romsdalsfjellene, Spelemenn og spelemannsliv på Otrøya og Midøya, Villa Retiro - ein arena for nettverksbygging og allmenn rekreasjon, "Men Grusomhed saa jeg intet til-" Noen betraktninger rrund
Bybrannen i Molde 21.-22. januar 1916, A.B. Wiese og våren i romsdalsfjellene, Spelemenn og spelemannsliv på Otrøya og Midøya, Villa Retiro - ein arena for nettverksbygging og allmenn rekreasjon, "Men Grusomhed saa jeg intet til-" Noen betraktninger rrundt henrettelser og dødsstraff i Kina og Norge på 1800-tallet, Gullhuset i Molde, Louis Armstrong og mørekvalen Mrs. Harøy, Frosne funn i fonn og fjell - Mot ny kunnskap om forhistoriske fangstfolk, Lutfisktradisjoner i Romsdal, "Banestuen" fra Humlehaven - istandsetting av bygningen, Kommuneinndelinga i Romsdal - Eit administrasjonshistorisk oversyn frå 1837 til i dag, Fire somre med Gunnar Haukebø, Østeuropeiske fanger innlagt på Molde sjukehus under andre verdenskrig, Redningen av sårete britiske soldater fra Romsdal i april 1940, Oppgangssaga på Haukabøen - Originalen, modellane og Magnus Schevik, Litt frå eit fiskarliv, Årsmelding 2014, Regnskap 2014
Møre og Romsdal - Kulturhistorie
Romsdal - Historie
Sjanger
Geografisk emneord
Dewey
ISBN
9788290251920

Bibliotek som har denne