Bygdeboka. 1. Aukra, Midsund, Sandøy : delvis delar av Fræna og Molde ytre strøk. Frå skulesoga


ved Ivar Sundsbø
Bok Nynorsk 1983 Kristian Opstad

Oppdaterer

Les boka på nett
Digital utgave: Søke-URL
Medvirkende
Utgitt
[Elnesvågen] : Møre forl. , 1983
Omfang
476 s.
Opplysninger
Elektronisk reproduksjon
Emner
Fangstfolk og over til jordbruk
Fiske sjø
Folkevandringstiden
Fra Istid til nå, Fra fangstfolk til jordbruk, Vikingetid, Kristendommen innføres og Nidaros skaffer seg jord og avgifter og folk frelse, Næringsliv, Katolsk tid til 1754, Fisket utvikles, Husmannstid, Hus heim kost og klede, Harde nødsår, Skattesnyting i 1744, Jernverket i Osen og båtbygging, Prester og øvrighet etter 1755, Vanskelige kår til 1838, 1800-tallet i sorg og glede, Toll og tollomgåing, Mange forlis og mangen våt grav, Fiskebøndene i Møre og Romsdal, Skulen, Aukra Prestegjeld, Skulen i dei eldste tidene, Skulelova av 1739,
Gard og bygd blir til og kornavl blir vanleg
Garde og gardregister 1520 - 1645
Historie
Hus og heim og kost og klede
Istid
Kulturhistorie - Bygdebøker - Aukra - Fræna - Midsund - Molde - Romsdal - Sandøy
Kyrkja fra katolsk tida til 1754
Livsvilkår og levemåte i den eldste tida
Mange forlis og mangen en våt grav
Mot fridom under vanskelege kår til 1838
Møre & Romsdal - Historie
Møre og Romsdal - Historie
Nye tanker og ideer for fiske og jordbruk i slutten av 1700-tallet
Nødsår og harde tida på 17oo-tallet
Prest og øvrighet
Sandøy
Seinmellomalderen
Skoler
Skulen i Aukra Prestegjeld
Skulen i de eldste tidene
Sorg og glede - 1800-tallet
Sund åtting i sogetida
Tiendemanntallet frå 1520
Tingsaker 16 - 1700-talllet
Yngre steinalder
aukra - bygdebøker
fræna - bygdebøker
midsund - bygdebøker
sandøy(bygdebøker)
utvikling i fisket og husmannstid
vanskelege og varierande kår
Ætt og bygdeskipnad
Bygdebøker
Norge
aukra midsund sandøy fræna møre romsdal
Geografisk emneord
Dewey
ISBN
8290454023 . - 9788290454024
ISBN(galt)

Bibliotek som har denne