Identitet som lærer


Line Wittek ; [illustrasjoner: Ingvar Gundersen]
Tale på CD Bokmål 2021

Tilhører NLB
Vis hos NLB

Boken handler om hvordan lærere utvikler seg som profesjonsutøvere gjennom yrkeskarrieren. Den er delt inn i fire hovedtemaer: hva gode lærere og skoleledere gjør og hvorfor, hvordan uformell læring finner sted i praksis, lærerens profesjonelle identitetsdannelse og læreres og skolelederes motivasjon for yrket. Boka gir også en teoretisk inngang til å forstå profesjonell identitet. I denne sammenhengen henspiller begrepet identitet på noe dynamisk som kommer til uttrykk på varierte måter i ulike sammenhenger. Boken er skrevet for studenter i grunnskolelærerutdanningen og for nyutdannede lærere på vei ut i skolen. Omtalen er utarbeidet av BS.
Utgitt
Oslo : Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek , 2021
Opplysninger
I prod. per september 2021 . - Clara Talesyntese . - Fra forlagets omtale: Identitet som lærer handler om hvordan lærere utvikler seg som profesjonsutøvere gjennom yrkeskarrieren. Forfatteren behandler fire hovedtemaer: hva gode lærere og skoleledere gjør og hvorfor, hvordan uformell læring finner sted i praksis, lærerens profesjonelle identitetsdannelse - relasjonelt, faglig og personlig, læreres og skolelederes motivasjon for yrket.
Emner
Dewey
ISBN
978-82-16-42790-3

Bibliotek som har denne

Andre utgaver/formater

Identitet som lærer
Line Wittek

Bok · Bokmål · 2018