Demokrati og diktatur


Carl Henrik Knutsen
Tale på CD Bokmål 2021

Tilhører NLB
Vis hos NLB

Demokrati - hva er det? Hvordan måler man graden av demokrati og hva er det som gjør at demokratier står sterkt i noen land, imens autokratiske styresett omfavnes i andre? Carl Henrik Knutsen forsker på demokrati, og er professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo. I denne boken gir han leseren en gjennomgang av kjennetegnene ved demokratier, hvordan det står i forhold til autoritære styreformer som diktatur og hvilke metodiske verktøy som kan anvendes for å måle ulike politiske styresett. Knutsen viser hvordan demokratiet oppigjennom historien har fått stor tilslutning og møtt klare motkrefter. Boken belyser dagens situasjon, hvor en rekke større nasjoner rundt om i verden viser en klar dreining bort fra demokratiske styringsformer, og undersøker om man er på vei inn i en ny epoke med autokratiske styreformer. Omtalen er utarbeidet av BS.
Utgitt
Oslo : Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek , 2021
Opplysninger
I prod. per mars 2021 . - Clara Talesyntese . - Fra forlagets omtale: Hva er egentlig et demokrati, og hvordan kan vi måle det? Hvilke forhold gjør et demokrati robust, og hva kan føre et land i mer autoritær retning? Og har demokrati noe å si for økonomisk utvikling, ulikhet eller utdanningspolitikk? Denne boken gir en bred innføring i hva et demokrati er, hvordan et demokratisk styresett skiller seg fra et diktatur, og hvordan vi går frem for å måle forskjellige politiske regimer. Den gjør rede for årsaker til demokratisering og demokratisk stabilitet, og hvilke økonomiske og andre effekter demokrati kan ha.
Emner
Dewey
ISBN
978-82-16-33724-0

Bibliotek som har denne

Andre utgaver/formater

Demokrati og diktatur
Carl Henrik Knutsen

Bok · Bokmål · 2021