For byfolk og bønder 1940-2015


Yngve Flo
Tale på CD Nynorsk 2020

Tilhører NLB
Vis hos NLB

Utgitt
Oslo : Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek , 2020
Opplysninger
I prod. per desember 2020 . - Inkludert i Rogaland fylkeskommunes historie . - Utgitt i samarbeid med Rogaland fylkeskommune . - Hulda Talesyntese . - Fra forlagets omtale: Rogaland fylkeskommune har sidan opprettinga i 1837-38 vore det viktigaste organet rogalendingane har hatt for å løyse sentrale fellesoppgåver. Dette verket fortel historia om eit arbeidsfellesskap som har bidrege sterkt til at folk i fylket i dag kjenner seg som rogalendingar. Det andre bandet følgjer Rogaland fylkeskommune frå krigsutbrotet i 1940 og fram til dagens «milliardkonsern». Her markerer 1960-åra seg som det verkelege skiljet mellom ny og gamal tid: Medan fylkeskommunen før var eit reint bygdefellesskap, vart han no ein felles arena for byfolk og bønder.
Emner
Geografisk emneord
Dewey
ISBN
978-82-16-32845-3

Bibliotek som har denne

Andre utgaver/formater

For byfolk og bønder 1940-2015
Yngve Flo

Bok · Nynorsk · 2015
Digital utgave: Søke-URL
For byfolk og bønder 1940-2015
Yngve Flo

Daisy lydbok · Nynorsk · 2020

Tilhører NLB
Vis hos NLB