Statens mann, fylkets mann : norsk amtmanns- og fylkesmannshistorie 1814-2014


Yngve Flo
Tale på CD Nynorsk 2020

Tilhører NLB
Vis hos NLB

Utgitt
Oslo : Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek , 2020
Opplysninger
I prod. per desember 2020 . - Hulda Talesyntese . - Fra forlagets omtale: Dette verket følgjer embetet og embetsinnehavarane gjennom 200 år. Det gjev for fyrste gong ei brei, historisk framstilling av korleis Fylkesmannen har handtert det mangfaldige oppdraget sitt, ikkje minst balansegangen mellom rollene som " "statens mann" " i fylket og som " "fylkets mann" " overfor staten. I sum representerer dette verket eit nytt og spanande perspektiv på norsk politisk historie.
Emner
Dewey
351 . - 352 . - 352.63
ISBN
978-82-16-32817-0

Bibliotek som har denne