Kristendommen. 2. Tro og tradisjon


Helje Kringlebotn Sødal (red.); Vidar L. Haanes ... [et al.]
Tale på CD Bokmål 2018

Tilhører NLB
Vis hos NLB

om denne boka:
Kristendommen II. Tro og tradisjon gir innføring i sentrale emner innen kristendommens historie, kristen troslære og etikk og konfesjonskunnskap. Boken er tredelt. Historiedelen tar opp temaer fra både norsk og europeisk kristendomshistorie. Troslære- og etikkdelen er forankret i luthersk kristendomsforståelse, men har også utblikk til andre måter å tolke kristen tro på. Konfesjonskunnskapsdelen legger særlig vekt på de tallmessig store trostradisjonene i Norge og på økumenikk.

Boken passer for alle som er interesserte i å få kunnskap om kristen tro og tradisjon. Samtidig er den spesielt tilrettelagt for allmennlærerutdanningens studieenhet KRL1. Den er en fortsettelse av Kristendommen I. Bibelen, men begge bøkene kan leses selvstendig.

Kristendommen II. Tro og tradisjon er skrevet av et forfatterteam med bred undervisningserfaring:

Vidar L. Haanes er professor ved Det teologiske Menighetsfakultet i Oslo. Paul Leer-Salvesen er professor ved Høgskolen i Agder, Hans Hodne og Helje Kringlebotn Sødal er henholdsvis høgskolelektor og førstelektor samme sted. Ragnar Skottene er førsteamanuensis ved Høgskolen i Stavanger.

Utgitt
Oslo : Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek , 2018
Opplysninger
I prod. per jan. 2018 . - Brage Talesyntese . - Fra forlagets bokomtale: Kristendommen II, Tro og tradisjon gir innføring i sentrale emner innen kristendommens historie, kristen troslære og etikk og konfesjonskunnskap.
Dewey
230 . - 270
ISBN
978-82-16-26496-6

Bibliotek som har denne

Andre utgaver/formater

Kristendommen. 2. Tro og tradisjon
Vidar L. Haanes ... [et al.]

Bok · Bokmål · 2009
Digital utgave: Søke-URL
Kristendommen. 2. Tro og tradisjon
Vidar L. Haanes ... [et al.]

Bok · Bokmål · 2004
Digital utgave: Søke-URL
Kristendommen. 2. Tro og tradisjon
Helje Kringlebotn Sødal (red.); Vidar L. ...

Daisy lydbok · Bokmål · 2018

Tilhører NLB
Vis hos NLB