Litterær analyse : en innføring


Per Thomas Andersen, Gitte Mose og Thorstein Norheim (red.)
Tale på CD Bokmål 2016

Tilhører NLB
Vis hos NLB

Hva vil det si å lese og studere litteratur, og hvordan går vi frem når vi analyserer? Litterær analyse er en praktisk anvendbar lærebok som gir svar på slike grunnleggende spørsmål ved litteraturstudiet. De første kapitlene presenterer og drøfter estetiske grunnlagsproblemer. De neste gir en innføring i litteraturens sentrale sjangrer og former. I bokas siste del handler det om litteraturens kontekster, om litteratur og resepsjon, om litteratur i skolen og om litteraturens sosiale system. Stoffet er tilrettelagt slik at det grunnleggende begrepsvokabularet blir presentert i forbindelse med konkrete og velkjente teksteksempler fra den nordiske litteraturen. De ulike tilnærmingene til litteraturen og litteraturstudiet gjør at boka tar i bruk og demonstrerer ulike lese- og analysemetoder.
Medvirkende
Andersen, Per Thomas (medforfatter)
Bache-Wiig, Harald (medforfatter)
Bakken, Jonas (medforfatter)
Bjørkøy, Aasta M.B. (medforfatter)
Bliksrud, Liv (medforfatter)
Dingstad, Ståle (medforfatter)
Egeland, Marianne (medforfatter)
Engelstad, Irene (medforfatter)
Linhart, Silje H. (medforfatter)
Mose, Gitte (medforfatter)
Norheim, Thorstein (medforfatter)
Oxfeldt, Elisabeth (medforfatter)
Steinfeld, Torill (medforfatter)
Svare, Silje I.H. (medforfatter)
Ullström, Sten-Olof (medforfatter)
Utgitt
Oslo : Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek , 2016
Omfang
19 t. 36 min.
Opplysninger
Brage Talesyntese . - Fra forlagets omtale: Bokens tretten kapitler presenterer og drøfter estetiske grunnlagsproblemer og gir en innføring i litteraturens sentrale sjangrer og former. Men boken handler også om litteraturens kontekster, som litteratur og resepsjon, litteratur i skolen, bokhistorie og litteraturens sosiale system. De grunnleggende begrepene i faget blir introdusert og anvendt ved tekstanalyser av konkrete og velkjente eksempler fra nordisk litteratur.
Emner
Dewey
801.95 . - 808
ISBN
978-82-16-22769-5

Bibliotek som har denne

Andre utgaver/formater

Litterær analyse : en innføring
Per Thomas Andersen, Gitte Mose og Thorst...

Bok · Bokmål · 2012
Digital utgave: Søke-URL
Litterær analyse : en innføring
Per Thomas Andersen, Gitte Mose og Thorst...

Daisy lydbok · Bokmål · 2016

Tilhører NLB
Vis hos NLB