Grenseerfaringer : fantastisk litteratur i Norge og omegn


Gerd Karin Omdal
Tale på CD Bokmål 2014

Tilhører NLB
Vis hos NLB

Forlaget skriver om denne boka:
Hva har Henrik Ibsens Peer Gynt til felles med John Ajvide Lindqvists vampyrroman La den rette komme inn? Begge har fantastiske elementer, og forfatteren av denne boken viser hvordan det fantastiske - det som bryter med vanlige forestillinger om hva som er sannsynlig og mulig - kommer til uttrykk i litteraturen. Et viktig spørsmål er hvilke funksjoner det fantastiske har hatt i ulike perioder, fra middelalderen til i dag.

Grenseerfaringer er en innføring i fantastisk litteratur og et bidrag til den norske og nordiske litteraturhistorien: Gerd Karin Omdal kaster nytt lys over en lang rekke forfatterskap, der noen av de mest kjente navnene er Knut Hamsun, Karen Blixen, Ragnhild Jølsen og André Bjerke.

Gerd Karin Omdal er stipendiat i allmenn litteraturvitenskap ved Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap ved NTNU. Hun skriver doktorgradsavhandling om gotisk drama i Storbritannia på 1700-tallet.

Utgitt
Oslo : Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek , 2014
Omfang
14 t. 0 min.
Opplysninger
Geir Morstad. - Boka tar for seg fantastiske trekk i litteraturen, fra eposet om Beowulf til dagens mangfoldige uttrykk, som John Ajvide Lindqvists skrekkfortellinger. Det er lagt vekt på å beskrive hvilke funksjoner og hvilken betydning det fantastiske har hatt i ulike epoker. Vi møter også ulike syn på hva fantastisk litteratur er, og hva som skiller den fra annen litteratur med overnaturlige elementer.
Emner
Dewey
ISBN
978-82-16-15414-4

Andre utgaver/formater


Bibliotek som har denne