Barnevernpedagog, sosionom, vernepleier : utvalgte temaer


Gunn Strand Hutchinson (red.)
Tale på CD Bokmål 2012

Tilhører NLB
Vis hos NLB

om denne boka:
Barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere er sentrale profesjoner i helse- og sosialsektoren. Denne boken løfter fram noen utvalgte temaer for disse profesjonene.
Fellesorganisasjonen (FO), som organiserer barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere, har valgt ut temaer som de ofte opplever at både studenter og samarbeidspartnere har uklare forestillinger om. Noen av temaene er knyttet til begreper hentet fra rammeplaner og beskrivelser av utdanningenes innhold, og noen er hentet fra fagfeltene. De binder sammen utdanning, arbeidsfelt og profesjoner. I boken rettes det også et kritisk blikk mot profesjonenes håndtering av makt, rollekonflikter og sosialpolitisk mandat.
Temaer som belyses er:
sosialfaglig arbeid,
sosialpedagogisk arbeid
vernepleiefaglig arbeid
sosialt arbeid
habilitering og rehabilitering
miljøarbeid og miljøterapi
atferdsanalytisk arbeid
arbeid i barnevernet
Er du student, nybakt barnevernspedagog, sosionom eller vernepleier, eller samarbeider du med noen som er det, da er dette boken for deg. Den vil gi deg innsikt i noen viktige temaer i disse profesjonenes fagutøvelse.
Medvirkende
Folkestad, Helge (medforfatter)
Haugland, Randi (medforfatter)
Kokkinn, Judy (medforfatter)
Kvaran, Inge (medforfatter)
Strømgren, Børge (medforfatter)
Wærness, Hanne Line (medforfatter)
Hutchinson, Gunn Strand (redaktør)
Storø, Jan (medforfatter)
Utgitt
Oslo : Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek , 2012
Omfang
10 t. 24 min.
Opplysninger
Brage Talesyntese
Emner
Dewey
ISBN
978-82-16-12472-7

Bibliotek som har denne

Andre utgaver/formater

Barnevernpedagog, sosionom, vernepleier : utvalgte temaer
Gunn Strand Hutchinson (red.)

Bok · Bokmål · 2009
Digital utgave: Søke-URL
Barnevernpedagog, sosionom, vernepleier : utvalgte temaer
Gunn Strand Hutchinson (red.)

Daisy lydbok · Bokmål · 2012

Tilhører NLB
Vis hos NLB