Kvinner i alle land : håndbok i frigjøring


Berit Ås
Tale på CD Bokmål 2010

Tilhører NLB
Vis hos NLB

Kvinner i alle land ...
Håndbok i frigjøring

Endelig en oppdatert og revidert utgave av Berit Ås' bestselger!
Kvinner i alle land ... kom første gang ut i 1970-årene, og særlig hennes beskrivelse av de fem hersketeknikkene har vakt gjenklang og oppmerksomhet i både Norge og resten av verden. I denne nye utgaven har hun oppdatert og aktualisert boken med flere nyere artikler og tillegg til de opprinnelige kapitlene.

Den usynlige kvinnekulturen, sammenhenger mellom kjønn, språk og makt, menns bruk av «de fem hersketeknikkene», kvinners forhold til mannsdominerte institusjoner, kvinners opprør og aksjoner og strategier for samarbeid - dette er noen av temaene Berit Ås tar opp i denne boken.

Boken er skrevet for et allment publikum, men inneholdet i den bygger på etablert forskning. Berit Ås' bakgrunn som sosialpsykolog og aktiv politiker har gitt henne både teoretisk og praktisk innsikt i stoffet og bidrar til å gjøre denne boken spesielt nyttig og interessant.

Utgitt
Oslo : Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek , 2010
Omfang
7 t. 55 min.
Utgave
[Rev. utg.]
Opplysninger
1. utg. 1981 . - Kjersti Maagerø . - Den usynlige kvinnekulturen, sammenhenger mellom kjønn, språk og makt, menns bruk av "de fem hersketeknikkene", kvinners forhold til mannsdominerte institusjoner, kvinners opprør og aksjoner og strategier for samarbeid - dette er noen av de temaene som Berit Ås tar opp i denne boken. Dette er en oppdatert og revidert utgave av boken, som kom første gang ut i 1981 og ble en bestselger!
Emner
Dewey
ISBN
978-82-16-08651-3

Bibliotek som har denne