Bibliotekkortet - nøkkelen til alle bibliotek i Norge

Du må ha Bibliotekkortet for å låne bøker og annet materiale fra alle bibliotek i landet via Biblioteksøk. Det gir deg også gratis tilgang til bibliotektjenester der du bor. Du kan skaffe deg kortet på bibliotekkortet.no eller på nærmeste bibliotek.
Når Bibliotekkortet skal brukes første gang i et nytt bibliotek, må du aktivere kortet der. Dette er fordi norske bibliotek har forskjellige låneregler. Den som skal bli låner på et bibliotek, må derfor godta de lokale lånereglene før kortet kan brukes. Noen steder må man møte opp fysisk på biblioteket, mens andre bibliotek bruker digital godkjenning.
Du finner mer informasjon på bibliotekkortet.no. Det er Nasjonalbiblioteket som har ansvaret for Bibliotekkortet.