Ingen treff


ymse utgreidangar um vanen um dikting um storlte brev om kulturen ettersleng til 17 de mai talar fyre tome stolar um sjeldsynte dyr i sjoen maalsoga og maalsak om vort skriftsprog om dannelsen og norskheden om skikkene om sprogsagen um ny hungrvekja minningar fraa maalstriden um hausten 1858 fortalen til grammatiken atterfrsla landsmaal og bokmaal heimsyn um jordflata um luft og veder um himmelklotarne um jordbolkarne um skapningen paa jordi um menneskja