361 treff

war on terrorism 2001-2009
Noam Chomsky
Bok Engelsk 2007 · Vis mer

Oppdaterer
Bonnie Mann.
Engelsk 2014 · Vis mer
Jones, Reece
Bok Engelsk 2012 · Vis mer

Oppdaterer
Chin, Warren.
Bok Engelsk 2013 · Vis mer

Oppdaterer
Donald Rumsfeld
Bok Engelsk 2011 · Vis mer

Oppdaterer
Waldron, Jeremy.
Bok Engelsk 2010 · Vis mer

Oppdaterer
Beranek, Ondrej.
Engelsk 2012 · Vis mer
Gale, Stephen.
Engelsk 2011 · Vis mer
Louise Richardson
Bok Engelsk 2006 · Vis mer

Oppdaterer
Michael DeLong ; with Noah Lukeman
Bok Engelsk 2004 · Vis mer

Oppdaterer
W.J.T. Mitchell
Bok Engelsk 2011 · Vis mer

Oppdaterer
Johnson, Thomas A.
Engelsk 2008 · Vis mer
Mark Fallon
Bok Engelsk 2017 · Vis mer

Oppdaterer
Edelson, Chris.
Engelsk 2013 · Vis mer
Henderson, Christian.
Engelsk 2010 · Vis mer
James Ferguson
Bok Engelsk 2011 · Vis mer

Oppdaterer
DiMaggio, Anthony.
Engelsk 2008 · Vis mer
Youssef H. Aboul-Enein, Sherifa Zuhur
Bok Engelsk 2004 · Vis mer

Oppdaterer
Mitchell, W. J. T.
Bok Engelsk 2010 · Vis mer
Hosek, James R.
Bok Engelsk 2009 · Vis mer
Sean R. Roberts ; foreword by Ben Emmerso...
Bok Engelsk 2020 · Vis mer

Oppdaterer
Anthony H. Cordesman
Bok Zxx 2004 · Vis mer

Oppdaterer
edited by Mohammed Ayoob & Etga Ugur
Bok Engelsk 2013 · Vis mer

Oppdaterer
Barnett R. Rubin
Bok Engelsk 2013 · Vis mer

Oppdaterer

Bok Engelsk 2003 · Vis mer

Oppdaterer
Anthony R. DiMaggio.
Bok Engelsk 2015 · Vis mer
DiMaggio, Anthony R.
Engelsk 2015 · Vis mer
Watson, Cynthia A.
Engelsk 2007 · Vis mer
Henson, Kristin K.
Engelsk 2013 · Vis mer
Malcomson, Scott L.
Engelsk 2010 · Vis mer