175 treff

verneplikt
Vernepliktsutvalget
Bok Bokmål 1979 · Les boka på nett · Vis mer

Oppdaterer
av Ørnulf Nåvik ; [utgitt i samarbeid med...
Bok Bokmål 1997 · Les boka på nett · Vis mer

Oppdaterer
Kilstad, Pål Espen M.
Bok Nynorsk 1999 · Les boka på nett · Vis mer

Oppdaterer
Tore Linné Eriksen, Sverre Røed Larsen og...
Bok Bokmål 1966 · Les boka på nett · Vis mer

Oppdaterer
Kjersti C. Klæboe
Bok Norsk 2013 · Vis mer

Oppdaterer
Arne Willy Dahl
Bok Norsk 2011 · Vis mer

Oppdaterer
Nåvik, Ørnulf
Bok Bokmål 1997 · Vis mer

Oppdaterer
Utvalg til vurdering av studenters vernepliktforhold
Bok Norsk 1966 · Vis mer

Oppdaterer
Stubberud, Tore Asmund
Bok Bokmål 2005 · Vis mer

Oppdaterer
Tore Asmund Stubberud
Bok Bokmål 2004 · Vis mer

Oppdaterer
John Berg
Bok Bokmål 1975 · Les boka på nett · Vis mer

Oppdaterer
Tore Asmund Stubberud
Bokmål 2004 · Vis mer
tekst of foto: Tor Husby
Bok Norsk 2012 · Vis mer

Oppdaterer
Tom Skauge
Bok Bokmål 2002 · Vis mer

Oppdaterer
Alexandersen, Ulf Tore
Bok Bokmål 1999 · Vis mer

Oppdaterer
Karsten Friis
Bok Bokmål 1999 · Les boka på nett · Vis mer

Oppdaterer
Iver Johansen
Bok Bokmål 2000 · Les boka på nett · Vis mer

Oppdaterer
Jesper Krogstad
Bok Norsk 2016 · Vis mer

Oppdaterer
Tønne Huitfeldt, Ragnvald Dahl, Paul Thyn...
Bok Bokmål 1967 · Les boka på nett · Vis mer

Oppdaterer
Atle Langeby Nilsen
Bok Norsk 2013 · Vis mer

Oppdaterer
av Dag Tangen Olsen
Bok Norsk 2012 · Vis mer

Oppdaterer
Langholm, Sivert
Bok Bokmål 1966 · Les boka på nett · Vis mer

Oppdaterer
Steder, Frank Brundtland
Bok Bokmål 2000 · Les boka på nett · Vis mer

Oppdaterer

Bok Bokmål 1989 · Les boka på nett · Vis mer

Oppdaterer
Grøgaard, Jens B.
Bok Bokmål 1992 · Vis mer

Oppdaterer
Sommerfelt-Pettersen, Jan
Bok Norsk 2019 · Vis mer

Oppdaterer
Forsvarsdepartementet
Bok Norsk 1989 · Vis mer
Jens B. Grøgaard, Ole Fredrik Ugland
Bok Bokmål 2000 · Les boka på nett · Vis mer

Oppdaterer
Henrik Opdal Sivesind
Bok Norsk 2015 · Vis mer

Oppdaterer
Jens B. Grøgaard
Bok Bokmål 1987 · Vis mer

Oppdaterer