22 treff

valdres folkemuseum
Utg. av Eiliv Odde Hauge
Bok Bokmål 1960 · Les boka på nett · Vis mer

Oppdaterer
Bestill
ansvarlig utg.: Arne EriK Fønhus
Bok Bokmål 2003 · Vis mer

Oppdaterer
Bestill
ansv. utg.: Arne Erik Fønhus
Bok Bokmål 2001 · Vis mer

Oppdaterer
Bestill
skriftstyrar Ivar Aars
Bok Nynorsk 2010 · Vis mer

Oppdaterer
Bestill
skriftstyrar: Ivar Aars
Bok Nynorsk 1980 · Vis mer
Harald Hvattum
Bok Nynorsk 2019 · Vis mer
Harald Hvattum
Bok Nynorsk 2019 · Vis mer
Harald Hvattum
Bok Nynorsk 2019 · Vis mer
Skriftstyrar: Ivar Aars
Bok Bokmål 1980 · Vis mer

Oppdaterer
Bestill
skriftstyrar: Ivar Aars
Bok Bokmål 1977 · Vis mer

Oppdaterer
Bestill

Bok Bokmål 1935 · Vis mer

Oppdaterer
Bestill

Bok Bokmål 1931 · Vis mer

Oppdaterer
Bestill

Bok Norsk 1000 · Vis mer

Bok Bokmål 1951 · Les boka på nett · Vis mer
utgitt av Norsk-Sovjetrussisk samband
Bok Bokmål 1951 · Vis mer

Oppdaterer
Bestill
Eli S. Brenna, Jahn Børe Jahnsen
Bok Bokmål 1998 · Vis mer

Oppdaterer
Bestill
Eli S. Brenna, Jahn Børe Jahnsen
Bok Bokmål 1997 · Vis mer

Oppdaterer
Bestill
Historielaget for Sogn
Bok Bokmål 1924 · Vis mer

Oppdaterer
Bestill
utgitt av Norsk-Sovjetrussisk samband
Bok Bokmål 1954 · Vis mer
[redigert av Arne Kokkvoll og Einhart Lor...
Bok Norsk 1984 · Vis mer

Oppdaterer
Bestill

Bok Und 1995 · Vis mer

Oppdaterer

Bok Zxx 1987 · Vis mer

Oppdaterer