19 treff

thorsø herregård
nedskrevet av Einar Høigård
Bok Bokmål 1940 · Vis mer

Oppdaterer
Eivind S. Engelstad
Bok Bokmål 1959 · Les boka på nett · Vis mer
Odd Grande
Bok Bokmål 1961 · Les boka på nett · Vis mer

Oppdaterer
Karl Ottar Fjeld, Lars Ole Klavestad, Sve...
Bok Bokmål 2000 · Vis mer
Tove Mohr
Bok Bokmål 1968 · Les boka på nett · Vis mer

Oppdaterer
Bestill
På andre formater: Tale på CD
På flere formater: Tale på CD
Lars Ole Klavestad
Bok Bokmål 2000 · Vis mer
Redaktør: Håvard Skirbekk, Hamar
Bok Bokmål 1000 · Vis mer
Karl Ottar Fjeld, Lars Ole Klavestad, Sve...
Bok Bokmål 1999 · Vis mer
redaksjon: Kari Norheim, Stein Schjelle o...
Bok Bokmål 1988 · Vis mer

Oppdaterer
Bestill
Coldevin, Axel
Bok Bokmål 1950 · Les boka på nett · Vis mer

Oppdaterer
Bestill
Coldevin, Axel
Bok Norsk 1950 · Les boka på nett · Vis mer

Oppdaterer
Bestill

Bok Bokmål 1000 · Vis mer
Gaase Skafstein ; [tekst og illustrasjone...
Bok Bokmål 2000 · Vis mer

Oppdaterer
Borgarsyssel museum
Bok Bokmål 1999 · Vis mer

Oppdaterer
Leif Vestli
Bok Bokmål 2000 · Vis mer

Oppdaterer

Bok Bokmål 1980 · Vis mer

Oppdaterer
Bestill

Bok Bokmål 1955 · Vis mer

Oppdaterer
Bestill
av stadsarkivar Einar Jansen
Bok Bokmål 1937 · Vis mer

Oppdaterer
Muus, Rudolf Vilhelm
Bok Bokmål 1905 · Vis mer

Oppdaterer