96 treff

stedsnavn samiske
[redaktør: Line Merete Skarvik ; pitesami...
Bok Bokmål 2015 · Vis mer
Jonny Nutti og Ard-Eirik Hermansen
Bok Bokmål 2018 · Vis mer
Leif Elsvatn ; [utgivere: Sijti Jarnge, J...
Bok Bokmål 1989 · Vis mer
[redaktører: Asbjørg Skåden, Sigbjørn Skå...
Bok Bokmål 2013 · Vis mer
av Per K. Bertelsen
Bok Bokmål 1978 · Les boka på nett · Vis mer
arrangert og utgitt av Romssa Sámi Searvi...
Bok Bokmål 1991 · Vis mer
Jonny Nutti og Ard-Eirik Hermansen
Bok Bokmål 2018 · Vis mer
redigert av Botolv Helleland ; medarbeida...
Bok Bokmål 1975 · Les boka på nett · Vis mer
Helleland, Botolv
Bok Bokmål 1975 · Vis mer
[forfattere: Martin Myrnes, Aslaug Olsen,...
Bok Bokmål 2010 · Vis mer
Arild Hovland
Bok Bokmål 1996 · Les boka på nett · Vis mer
Bertelsen, Per K.
Bok Bokmål 1976 · Vis mer
utgitt av Landbruksdepartementet og det N...
Bok Norsk 1992 · Les boka på nett · Vis mer
Qvigstad, Just
Bok Nordsamisk 1944 · Les boka på nett · Vis mer
av Isak Saba
Bok Bokmål 1920 · Les boka på nett · Vis mer
Lars Magne Andreassen (red.)
Bok Nordsamisk 2004 · Vis mer
Lisa Dunfjeld-Aagård
Bok Bokmål 2005 · Vis mer
Olsen, Aslaug
Bok Bokmål 2005 · Vis mer
Lars Magne Andreassen (red.)
Bok Bokmål 2004 · Vis mer

Bok Norsk 1995 · Les boka på nett · Vis mer
av Adolf Steen
Bok Bokmål 1963 · Les boka på nett · Vis mer
Solbakk, Aage
Bok Flerspråklig 2015 · Vis mer
Hans Petter Boyne, Svein Nordsletta
Bok Flerspråklig · Vis mer
Thorbjørn Storjord ; illustrasjonar: Knut...
Bok Nynorsk 1998 · Les boka på nett · Vis mer
redaktør: Jon Egil Nilsen ; illustrasjone...
Bok Bokmål 2001 · Vis mer
Qvigstad, Just
Bok Nordsamisk 1935 · Les boka på nett · Vis mer
Qvigstad, Just
Bok Nordsamisk 1938 · Les boka på nett · Vis mer
Kristiansen, Kåre
Bok Bokmål · Vis mer
Odd Mathis Hætta
Bok Bokmål 2002 · Vis mer
På andre formater: Tale på CD
På flere formater: Tale på CD
[alle foto: Jan R. Olsen ...]
Bok Bokmål 2013 · Vis mer