8612 treff

statistikk
Tor Martin Kvikstad
Bok Bokmål 1991 · Les boka på nett · Vis mer

Oppdaterer
Johanne Reutz
Bok Bokmål 1935 · Les boka på nett · Vis mer

Oppdaterer
Veiviser i norsk statistikk (trykt utg.)
Bok Engelsk 1996 · Les boka på nett · Vis mer

Oppdaterer
Norges offisielle statistikk
Bok Bokmål 1952 · Vis mer

Oppdaterer
Bil- og veistatistikk (trykt utg.)
Bok Bokmål 1997 · Les boka på nett · Vis mer

Oppdaterer
Statistikklovutvalget
Bok Bokmål 1988 · Les boka på nett · Vis mer

Oppdaterer
Bestill
Religionsstatistikk og medlemsforståelse
Bok Bokmål 2012 · Vis mer

Oppdaterer
Bestill
Kriminalstatistikk (1995-2008: trykt utg.)
Bok Bokmål 1998 · Vis mer

Oppdaterer
Bil- og veistatistikk (trykt utg.)
Bok Bokmål 1996 · Vis mer

Oppdaterer
Bil- og veistatistikk (trykt utg.)
Bok Bokmål 1995 · Vis mer

Oppdaterer
Energistatistikk ... (trykt utg.)
Bok Bokmål 1998 · Vis mer

Oppdaterer
Kulturstatistikk (1975-2008 : trykt utg.)
Bok Bokmål 1989 · Vis mer

Oppdaterer
Norges offisielle statistikk
Bok Bokmål 1956 · Vis mer

Oppdaterer
Lønnsstatistikk ... (trykt utg.)
Bok Engelsk 1991 · Vis mer
Industristatistikk (Oslo : 1990-2007 : trykt utg.)
Bok Engelsk 2000 · Vis mer

Oppdaterer
endelig beretning fra Havaristatistikkont...
Bok Norsk 1953 · Vis mer

Oppdaterer
Pleie- og omsorgsstatistikk (trykt utg.)
Bok Bokmål 2001 · Vis mer

Oppdaterer
Pleie- og omsorgsstatistikk (trykt utg.)
Bok Bokmål 2000 · Vis mer

Oppdaterer
Pleie- og omsorgsstatistikk (trykt utg.)
Bok Bokmål 1996 · Vis mer

Oppdaterer
Bestill
Bygge- og anleggsstatistikk (trykt utg.)
Bok Bokmål 2000 · Vis mer

Oppdaterer
Byggearealstatistikk (kvartalsvis)
Bok Bokmål 1992 · Vis mer

Oppdaterer
Nordisk konferanse i matematisk statistikk
Bok Engelsk 1984 · Vis mer

Oppdaterer
Norges offisielle statistikk
Bok Bokmål 1978 · Vis mer

Oppdaterer
Nasjonalregnskapsstatistikk ... (trykt utg.)
Bok Norsk 1996 · Les boka på nett · Vis mer

Oppdaterer
Nasjonalregnskapsstatistikk ... (trykt utg.)
Bok Bokmål 1997 · Les boka på nett · Vis mer

Oppdaterer
K. Lewis, H. Ward
Bok Bokmål 1977 · Les boka på nett · Vis mer

Oppdaterer
Lewis, K.
Bok Bokmål 1977 · Vis mer

Oppdaterer
Lewis, K.
Bok Nynorsk 1977 · Les boka på nett · Vis mer

Oppdaterer
Silje Bringsrud Fekjær
Bok Bokmål 2016 · Vis mer

Oppdaterer
Bestill
På andre formater: Daisy lydbok
På flere formater: Daisy lydbok
Løvås, Gunnar G..
Bok Bokmål 2013 · Vis mer

Oppdaterer
Bestill
Vis flere utgaver · På flere formater: Daisy lydbok