145 treff

skogn historie

Bok Nynorsk 2007 · Vis mer

Bok Nynorsk 2005 · Vis mer
redaktører: Ivar Berre, Bjørn Olav Nygård...
Bok Bokmål 2013 · Vis mer
Kjønstad, Liv Sofie
Bok Bokmål 2011 · Vis mer
Levanger Bygdeboknemd
Bok Bokmål 2011 · Vis mer

Bok Bokmål 2009 · Vis mer
Berre, Ivar
Bok Nynorsk 2003 · Vis mer
Berre, Ivar
Bok Bokmål 1997 · Vis mer
Berre, Ivar
Bok Bokmål 1996 · Vis mer
redaktør: Ivar Berre ; Nem[n]da for Skogn...
Bok Nynorsk 2001 · Vis mer

Bok Bokmål 1979 · Vis mer
[Julius Bye] ; utgitt av Nemnda for Skogn...
Bok Bokmål 1979 · Vis mer
redaktør: Per Anker Johansen
Bok Bokmål 2009 · Vis mer
redaktør: Ivar Berre ; Nem[n]da for Skogn...
Bok Nynorsk 2007 · Vis mer
Hallan, Nils
Bok Nynorsk 1969 · Les boka på nett · Vis mer
Sivertsen, Martin
Bok Nynorsk 1965 · Vis mer
Berre, Ivar
Bok Bokmål 1996 · Les boka på nett · Vis mer
Nils Hallan ; utgjevi av Nemnda for Skogn...
Bok Nynorsk 1964 · Vis mer
Liv Sofie Kjønstad, Åshild Selmer og Inge...
Bok Bokmål 2011 · Vis mer
Redaktør: Ivar Berre
Bok Bokmål 2001 · Vis mer
[Julius Bye ... et al.] ; utgitt av Nemnd...
Bok Nynorsk 1976 · Vis mer
Redaktør: Ivar Berre
Bok Nynorsk 2007 · Vis mer
Hallan, Nils
Bok Nynorsk 1964 · Vis mer
av Reidar Strømsøe
Bok Bokmål 1967 · Vis mer
Hallan, Nils
Bok Nynorsk 1964 · Vis mer

Bok Bokmål 1979 · Vis mer
Hallan, Nils
Bok Nynorsk 1969 · Vis mer

Bok Bokmål 1979 · Vis mer