Ett treff

Ord i tittel: samer og rein på vikna for hundre år siden