70 treff

personnavn genealogi
Person- og stadnamn i lokalhistoria (seminar)
Bok Nynorsk 2002 · Vis mer
efterladt arbeide af O. Rygh
Bok Bokmål 1901 · Les boka på nett · Vis mer

Oppdaterer
Bestill
Ivar Utne
Bok Bokmål 2011 · Vis mer

Oppdaterer
Bestill
Gunnar Thorvaldsen
Bok Norsk 1996 · Les boka på nett · Vis mer

Oppdaterer
Bestill
samlet og redigert av Arne Bye
Bok Bokmål 1990 · Les boka på nett · Vis mer

Oppdaterer
Bestill
Jan Erik Kristiansen, Jørgen Ouren
Bok Bokmål 1998 · Les boka på nett · Vis mer

Oppdaterer
Ivar Aasen ; med etterord av Kjell Venås
Bok Nynorsk 1996 · Les boka på nett · Vis mer

Oppdaterer
Bestill
Gulbrand Alhaug
Bok Bokmål 2011 · Vis mer

Oppdaterer
Bestill
Dag Kjær Smemo
Bok Bokmål 2002 · Vis mer
ved Øyvind Hartberg
Bok Bokmål 2014 · Vis mer

Oppdaterer
Bestill
Nancy L. Coleman & Nanna Løkka (red.)
Bok Bokmål 2014 · Vis mer

Oppdaterer
[redaksjon: Ståle Svartberg ; illustrasjo...
Bok Norsk 1997 · Les boka på nett · Vis mer

Oppdaterer
Bestill
[ISSN Norge]
Bok Bokmål 1996 · Les boka på nett · Vis mer

Oppdaterer
Bestill
idé og opplegg: Ove F.S. Moe ; teknisk be...
Bok Bokmål 1991 · Les boka på nett · Vis mer

Oppdaterer

Bok Bokmål 2001 · Vis mer

Oppdaterer
Birger Sivertsen ; [faglig hovedkonsulent...
Bok Bokmål 2003 · Vis mer

Oppdaterer
Bestill
av Johan Koren Wiberg
Bok Bokmål 1935 · Les boka på nett · Vis mer

Oppdaterer

Bok Bokmål 1925 · Les boka på nett · Vis mer

Oppdaterer
Aasen, Ivar
Bok Nynorsk 1911 · Les boka på nett · Vis mer

Oppdaterer
Bestill
[redaksjon: Ståle Svartberg ; illustrasjo...
Bok Bokmål 1994 · Les boka på nett · Vis mer

Oppdaterer

Bok Bokmål 2001 · Vis mer

Oppdaterer
Bestill
Jørgen Gløersen ; utgitt av Norsk slektsh...
Bok Bokmål 1970 · Les boka på nett · Vis mer

Oppdaterer
Jørgen Gløersen ; utgitt av Norsk slektsh...
Bok Bokmål 1964 · Les boka på nett · Vis mer

Oppdaterer
Godal, Borghild
Bok Bokmål 1990 · Vis mer

Oppdaterer

Bok Bokmål 2008 · Vis mer

Oppdaterer

Bok Norsk 1998 · Les boka på nett · Vis mer

Oppdaterer
Bestill
Bjørn Storberget
Bok Bokmål 1998 · Les boka på nett · Vis mer

Oppdaterer
Bestill
Tove Marie Holme og Monica Sollid
Bok Bokmål 1979 · Vis mer

Oppdaterer
Olav Veka
Bok Nynorsk 2000 · Les boka på nett · Vis mer

Oppdaterer
Bestill
Kristoffer Kruken og Ola Stemshaug
Bok Nynorsk 2013 · Vis mer

Oppdaterer
Bestill