10 treff

ogna bygdebøker
utarbeidet av Jørg Eirik Waula
Bok Bokmål 1997 · Les boka på nett · Vis mer

Oppdaterer
Bestill
utarbeidet av Jørg Eirik Waula
Bok Bokmål 1996 · Les boka på nett · Vis mer

Oppdaterer
Bestill
Johan Tjåland
Bok Nynorsk 2004 · Vis mer

Oppdaterer
Bestill
Torgeir Edland
Bok Nynorsk 1975 · Vis mer

Oppdaterer
Bestill
Edland, Torgeir
Bok Nynorsk 1975 · Les boka på nett · Vis mer

Oppdaterer
Bestill
Torgeir Edland
Bok Nynorsk 1972 · Vis mer

Oppdaterer
Bestill
Edland, Torgeir
Bok Nynorsk 1971 · Vis mer

Oppdaterer
Bestill
Edland, Torgeir
Bok Nynorsk 1972 · Les boka på nett · Vis mer

Oppdaterer
Bestill
Edland, Torgeir
Bok Nynorsk 1971 · Les boka på nett · Vis mer

Oppdaterer
Bestill
[Utarb. av ei bygdeboknemnd på grunnlag a...
Bok Nynorsk 1975 · Vis mer

Oppdaterer