16 treff

lunde slekten
ved Chr. Lunde
Bok Bokmål 1907 · Les boka på nett · Vis mer

Oppdaterer
Albert Lunde
Bok Nynorsk 2000 · Les boka på nett · Vis mer

Oppdaterer
Lundevall, Tarald Andreas
Bok Bokmål 1952 · Vis mer

Oppdaterer
Bjørg Lunde Rugland
Bok Bokmål 1999 · Les boka på nett · Vis mer

Oppdaterer
Schmidt, Ellen Lunde
Bok Bokmål 1938 · Vis mer

Oppdaterer
Leif Ottar Berger
Bok Bokmål 1986 · Vis mer

Oppdaterer
Bestill
Salvesen, Tv.
Bok Bokmål 1925 · Vis mer

Oppdaterer
samlet av Olaug Kjeldal
Bok Bokmål 2005 · Vis mer

Oppdaterer
utarb. av Ola Aurenes
Bok Bokmål 1953 · Les boka på nett · Vis mer

Oppdaterer
Bestill

Bok Bokmål 1984 · Vis mer

Oppdaterer
Aurenes, Ola
Bok Bokmål 1953 · Vis mer

Oppdaterer
Bakkevig, Erik
Bok Bokmål 1941 · Les boka på nett · Vis mer

Oppdaterer
Bestill
Bakkevig, Erik
Bok Bokmål 1944 · Vis mer

Oppdaterer

Bok Bokmål 1964 · Vis mer

Oppdaterer
redigert av Edvard Beyer
Bok Bokmål 1982 · Vis mer

Bok Zxx 1964 · Vis mer

Oppdaterer