7 treff

landslaget for bygde og byhistorie
Landslaget for lokalhistorie
Bok Nynorsk 1995 · Les boka på nett · Vis mer
Rogaland historielag
Bok Nynorsk 1946 · Vis mer

Oppdaterer
[redaksjonsnemnd: Halvard Bjørkvik ... [e...
Bok Bokmål 1970 · Les boka på nett · Vis mer

Oppdaterer
Bestill
Utg. av Rogaland historie- og ættesogelag...
Bok Nynorsk 1949 · Vis mer

Oppdaterer
Landslaget for bygde- og byhistorie
Bok Und 1921 · Vis mer

Oppdaterer