Ingen treff


kulturvernet i dagens samfunn problem omkring den eldste steinalderbusetnad p mrekysten kva kan lokalhistorisk kjeldemateriale fortelja om harambygdene den gamle stavkyrkja p haram som kulturminne nokre problem i bygdebokarbeidet studiar p talemlet p grensa mellom sunnmre og romsdal harmasya i henrik rytters dikting lokal hisltorie som undervisningsemne