14 treff

husdyr telemark
gjeve ut av Telemark landbruksselskap i s...
Bok Nynorsk 2006 · Vis mer

Oppdaterer
Bestill
Utgjeve av Fylkeslaget for Telemarksfe
Bok Bokmål 1987 · Vis mer

Oppdaterer

Bok Bokmål 1926 · Vis mer

Oppdaterer
Jan Erik Kjær ; omsett til nynorsk av Tor...
Bok Nynorsk 2006 · Vis mer

Oppdaterer
Bestill

Bok Bokmål 1955 · Vis mer

Oppdaterer
Utg. av Statens stambokkontor, Oslo
Bok Bokmål 1930 · Vis mer

Oppdaterer
utgitt av Statens stambokkontor
Bok Bokmål 1926 · Vis mer

Oppdaterer

Bok Bokmål 2006 · Vis mer

Oppdaterer
Norsk oseanografisk datasenter (NOD)
Bok Bokmål 1976 · Les boka på nett · Vis mer

Oppdaterer
Baardseth, Karsten
Bok Nynorsk 1966 · Les boka på nett · Vis mer

Oppdaterer
[redaktører: Paul Borgedal og Lars Berg]
Bok Norsk 1941 · Les boka på nett · Vis mer

Oppdaterer
Bestill
Styrar: Fylkesagronom Anders Lothe, Førde...
Bok Bokmål 1961 · Vis mer

Oppdaterer
Utgitt av landbruksdirektøren
Bok Bokmål 1927 · Vis mer

Oppdaterer
Styrar: Fylkesagronom Anders Lothe, Førde...
Bok Bokmål 1958 · Vis mer

Oppdaterer