223 treff

historie 1661-1814
Sverre Steen
Bok Norsk 1989 · Les boka på nett · Vis mer
På andre formater: Tale på CD
På flere formater: Tale på CD
Finne-Grønn, S. H.
Bok Bokmål 1918 · Vis mer

Oppdaterer
Bestill
H. Angell ; illustreret av A. Bloch
Bok Norsk 1914 · Les boka på nett · Vis mer
Alf E. Bjerke ; illustrert av Andreas Hau...
Bok Bokmål 1992 · Les boka på nett · Vis mer
S. Wollebæk
Bok Bokmål 1926 · Les boka på nett · Vis mer
Dan H. Andersen ; oversatt av Erik Ringen...
Bok Bokmål 2006 · Vis mer
Alnæs, Karsten
Bok Bokmål 1997 · Les boka på nett · Vis mer
av Ståle Dyrvik og Ole Feldbæk ; hovedred...
Bok Bokmål 1996 · Vis mer
Guthorm Kavli
Bok Bokmål 1990 · Les boka på nett · Vis mer
S.C. Hammer
Bok Bokmål 1908 · Les boka på nett · Vis mer

Bok Bokmål 1999 · Vis mer

Oppdaterer
Bestill
av Halvard Bjørkvik ...; hovedredaktør Kn...
Bok Bokmål 1996 · Vis mer

Oppdaterer
Bestill
I. Gulowsen
Bok Norsk 1906 · Vis mer
av Sølvi Sogner ; hovedredaktør: Knut Hel...
Bok Bokmål 1996 · Vis mer

Bok Bokmål 1992 · Vis mer

Oppdaterer
Bestill
Karsten Alnæs
Bok Bokmål 1997 · Vis mer
Barstad, H. J.
Bok Bokmål 1894 · Vis mer

Oppdaterer
Bestill

Bok Bokmål 1991 · Vis mer

Oppdaterer
Bestill
Overhoffretten
Bok Nynorsk 1981 · Les boka på nett · Vis mer
Stiftamtmannen i Bergen
Bok Bokmål 1974 · Vis mer

Oppdaterer
av P. O. Rolseth
Bok Bokmål 1950 · Les boka på nett · Vis mer

Oppdaterer
Bestill
Bull, Edvard, d.e.
Bok Bokmål 1930 · Vis mer
af O.A. Øverland ; med Illustration af A....
Bok Bokmål 1896 · Les boka på nett · Vis mer
Gunnar Sem
Bok Norsk 1998 · Les boka på nett · Vis mer

Oppdaterer
Bestill
Narve Bjørgo, Øystein Rian og Alf Kaartve...
Bok Nynorsk 1995 · Vis mer
Erling Sandmo
Bok Bokmål 1992 · Les boka på nett · Vis mer

Oppdaterer
Bestill
Sverre Bagge og Knut Mykland
Bok Bokmål 1987 · Les boka på nett · Vis mer
Bull, Edvard, d.e.
Bok Bokmål 1932 · Vis mer
Skriftstyre: Arnhild Brustad, Jostein Hol...
Bok Nynorsk 2011 · Vis mer

Oppdaterer
Bestill
Dyrvik, St#le
Bok Bokmål 2005 · Vis mer