75 treff

gårdshistorie notrbib hume12565
av Finn Rønning
Bok Nynorsk 2019 · Vis mer

Oppdaterer
Rønning, Finn
Bok Nynorsk 2017 · Vis mer

Oppdaterer
Bestill
Schilbred, C.S.
Bok Bokmål 1962 · Les boka på nett · Vis mer

Oppdaterer
av Jacob B. Bull ; avsluttet av Hjalmar B...
Bok Bokmål 1940 · Les boka på nett · Vis mer

Oppdaterer
Kongsrud, Håvard Havin
Bok Bokmål 2018 · Vis mer

Oppdaterer
Bestill
Olsnes, Aanund
Bok Nynorsk 2006 · Vis mer
Olsnes, Aanund
Bok Nynorsk 2006 · Vis mer
Skarland, Ola
Bok Bokmål 1972 · Les boka på nett · Vis mer

Oppdaterer
Såtvedt, Olav
Bok Bokmål 1994 · Les boka på nett · Vis mer

Oppdaterer
av Gerd Johansen
Bok Bokmål 2009 · Vis mer

Bok Bokmål 2016 · Vis mer

Oppdaterer
Bestill
Terje Østro
Bok Nynorsk 2015 · Vis mer

Oppdaterer
[ide og tekst: Ingebjørg Hage ; kart: Sol...
Bok Bokmål 1995 · Les boka på nett · Vis mer

Oppdaterer
Olsen, Jørn
Bok Bokmål 1000 · Les boka på nett · Vis mer

Oppdaterer
Karl Ottar Fjeld, Lars Ole Klavestad, Sve...
Bok Bokmål 2017 · Vis mer
Olsnes, Aanund
Bok Nynorsk 2006 · Vis mer
Olsnes, Aanund
Bok Nynorsk 2006 · Vis mer
Jan Helge Trelsgård
Bok Bokmål 2017 · Vis mer
Terje Østro
Bok Bokmål 2017 · Vis mer
Fjeld, Karl Ottar
Bok Bokmål 1999 · Les boka på nett · Vis mer
Østberg, Willy
Bok Bokmål 2018 · Vis mer

Oppdaterer
av Astrid Bleken Gjerde i samarbeid med K...
Bok Bokmål 2017 · Vis mer

Oppdaterer
Rudjord, Kåre
Bok Bokmål 1968 · Les boka på nett · Vis mer

Oppdaterer
Bestill
Jan Helge Trelsgård
Bok Bokmål 2017 · Vis mer

Oppdaterer
Bestill
Åshild Bjørgum Øwre
Bok Bokmål 2015 · Vis mer
redaksjon: Ole Arnfinn By, Arne Håbjørg, ...
Bok Bokmål 2003 · Vis mer
Roger Torper ; [redaksjon: Roger Torper o...
Bok Bokmål 2015 · Vis mer
Turid Langaas Jensen, Hermod Skogen
Bok Bokmål 2017 · Vis mer

Oppdaterer
Karl Ottar Fjeld, Lars Ole Klavestad, Sve...
Bok Bokmål 2017 · Vis mer
Håvard Havin Kongsrud
Bok Bokmål 2017 · Vis mer

Oppdaterer
Bestill