Ingen treff


Ord i tittel: forstelse og optimalisering av rollen til lytisk polysakkarid monooksygenaser i ensymatisk nedbrytning av lignocellulosisk biomasse