186 treff

fornminner
Universitetet i Oslo
Bok Bokmål 1982 · Vis mer
Gunnar Groven
Bok Bokmål 1992 · Les boka på nett · Vis mer

Bok Bokmål 1988 · Vis mer
forf./red: Odmund Møllerop
Bok Bokmål 1982 · Les boka på nett · Vis mer
Møllerop, Odmund
Bok Bokmål 1982 · Vis mer
Lars Lilleby Macedo ; utg. av Egge Histor...
Bok Bokmål 2009 · Vis mer
Bloch-Nakkerud, Tom
Bok Bokmål 1979 · Vis mer
Arild Pettersen, Knut I. Habostad, Jan He...
Bok Bokmål 1983 · Vis mer

Bok Bokmål 1982 · Vis mer

Bok Bokmål 1980 · Vis mer

Bok Bokmål 1983 · Vis mer
Møllerop, Odmund
Bok Bokmål 1982 · Vis mer
Arkeologisk museum i Stavanger, utg.
Bok Bokmål 1978 · Vis mer

Bok Bokmål 1977 · Vis mer
Astrid K. Danielsen
Bok Bokmål 1996 · Les boka på nett · Vis mer

Bok Bokmål 1983 · Vis mer

Bok Bokmål · Vis mer
Anne Eriksen
Bok Bokmål 2007 · Vis mer
Universitetet i Trondheim, Det Kg. Norske...
Bok Norsk 1978 · Vis mer
[utarb. av] Universitetets oldsaksamling
Bok Bokmål 1991 · Vis mer
Universitetets oldsaksamling
Bok Norsk · Vis mer
Bjørn Aarseth [et.al.]
Bok Bokmål 1975 · Vis mer
tilrettelagt ved prosjektgruppa for lokal...
Bok Bokmål 1989 · Vis mer
Eva E. Werner
Bok Bokmål 1987 · Les boka på nett · Vis mer
af R. Ziegler og H. Saxlund
Bok Bokmål 1907 · Vis mer
Kari Støren Binns
Bok Bokmål 2001 · Vis mer
Elin Rose Myrvoll
Bok Bokmål 2001 · Vis mer
May-Liss Bøe Sollund
Bok Bokmål 2001 · Vis mer
Karin Eriksson ; oversatt av Kåre Vigesta...
Bok Bokmål 2002 · Vis mer
Lars F. Stenvik
Bok Bokmål 2001 · Vis mer