28 treff

eidsbugarden
Løvland, Birger
Bok Bokmål 1993 · Les boka på nett · Vis mer

Oppdaterer
Bestill
red: Birger Løvland
Bok Bokmål 2008 · Vis mer

Oppdaterer
red: Birger Løvland
Bok Bokmål 2007 · Vis mer

Oppdaterer
red: Birger Løvland
Bok Bokmål 2005 · Vis mer

Oppdaterer
Bestill
red: Birger Løvland
Bok Bokmål 2003 · Vis mer

Oppdaterer
Bestill
red: Birger Løvland
Bok Bokmål 2006 · Vis mer

Oppdaterer
red: Birger Løvland
Bok Bokmål 2006 · Vis mer

Oppdaterer
red: Birger Løvland
Bok Bokmål 2006 · Vis mer

Oppdaterer
red: Birger Løvland
Bok Bokmål 2005 · Vis mer

Oppdaterer

Bok Bokmål 1000 · Vis mer

Oppdaterer
Bestill
av Olav Gullik Bø
Bok Bokmål 2002 · Vis mer

Oppdaterer
Bestill
Lauritzen, Per Roger
Bok Bokmål 2001 · Vis mer
Helge Giverholt
Bok Norsk 1946 · Les boka på nett · Vis mer

Bok Bokmål 2009 · Vis mer

Oppdaterer
redaktør: Birger Løvland
Bok Bokmål 2009 · Vis mer

Oppdaterer
Bestill
redaksjon: Harald Hvattum (redaktør), Est...
Bok Bokmål 2019 · Vis mer

Oppdaterer
Bestill
skriftstyrar Ivar Aars
Bok Nynorsk 2011 · Vis mer

Oppdaterer
Bestill

Bok Norsk 1000 · Vis mer
skriftstyrar Ivar Aars
Bok Nynorsk 2010 · Vis mer

Bok Norsk 1981 · Vis mer

Oppdaterer
Bestill

Bok Bokmål 1000 · Vis mer

Oppdaterer
Bestill

Bok Nynorsk 2005 · Vis mer

Oppdaterer

Bok Bokmål 1999 · Vis mer

Oppdaterer
Bestill

Bok Bokmål 1996 · Vis mer

Oppdaterer
Bestill
Skriftstyrar: Ivar Aars
Bok Bokmål 1980 · Vis mer

Oppdaterer
Bestill
Historielaget for Sogn
Bok Bokmål 1924 · Vis mer

Oppdaterer
Bestill
[redigert av Arne Kokkvoll og Einhart Lor...
Bok Norsk 1984 · Vis mer

Oppdaterer
skriftstyrarar: I. K. Haug, Knut Hauge, I...
Bok Bokmål 1968 · Vis mer

Oppdaterer