Ett treff

Ord i tittel: da grensene for trøndelag ble trukket opp