Ett treff

Ord i tittel: bygging av flettverksgjerder på stiklestad