627 treff

bunader
Vestfold husflidslag
Bok Norsk 1992 · Les boka på nett · Vis mer

Oppdaterer
Vestfold husflidslag
Bok Bokmål 1994 · Vis mer

Oppdaterer
Skriftnemda for bunader i Hordaland
Bok Nynorsk 1987 · Les boka på nett · Vis mer
Vestfold Husflidslag
Bokmål 1000 · Vis mer
Skriftsnemnda for bunader i Hordaland.
Bok Nynorsk 1987 · Vis mer
Åse A. Lange ; utgitt i samarbeid med Hed...
Bok Bokmål 1980 · Les boka på nett · Vis mer
Heidi Fossnes ; fotograf CF-Wesenberg
Bok Bokmål 2008 · Vis mer
Janette Ulvedalen
Bok Bokmål 2011 · Vis mer
forfatter og fotograf Laila Durán ; i sam...
Bok Bokmål 2015 · Vis mer
Kirsti Krekling ; [foto: Kjell Andersen ....
Bok Nynorsk 2005 · Vis mer
[tekst: Hilde Marie Røkland, Silje Espela...
Bok Bokmål 2013 · Vis mer

Oppdaterer
Bunad- og folkedraktrådet
Bok Nynorsk 2000 · Les boka på nett · Vis mer

Bok Bokmål 2015 · Vis mer

Oppdaterer
[utgitt av Valdres bunadnemnd ; fotograf ...
Bok Bokmål 1999 · Les boka på nett · Vis mer

Oppdaterer
[Målfrid Grimstvedt]
Bok Nynorsk 1997 · Les boka på nett · Vis mer

Bok Bokmål 1997 · Les boka på nett · Vis mer

Oppdaterer

Bok Nynorsk 1994 · Les boka på nett · Vis mer

Oppdaterer

Bok Nynorsk 1994 · Vis mer

Oppdaterer
[fotograf: Marit Skredegård ; utgjevar: B...
Bok Nynorsk 1987 · Les boka på nett · Vis mer

Oppdaterer

Bok Norsk 1986 · Les boka på nett · Vis mer

Oppdaterer

Bok Bokmål 1985 · Les boka på nett · Vis mer

Oppdaterer

Bok Bokmål 1985 · Vis mer

Oppdaterer
[utgitt av Buskerud bondekvinnelag]
Bok Norsk 1980 · Les boka på nett · Vis mer

Oppdaterer
Torbjørg Aamlid...[et al.]
Bok Nynorsk 1979 · Vis mer

Oppdaterer
prosjektkomité: Eli Nistov, Oddvar Petter...
Bok Nynorsk 1998 · Les boka på nett · Vis mer

Oppdaterer
redigert av Yngve Woxholth
Bok Bokmål 1969 · Les boka på nett · Vis mer
bunadnemnda i Romsdal
Bok Bokmål 1985 · Vis mer

Oppdaterer
Laila Durán
Bok Bokmål 2014 · Vis mer

Oppdaterer
forfatter: Anne Kristin Moe ; fotograf & ...
Bok Bokmål 2014 · Vis mer
Heidi Fossnes ; fotograf Eva Brænd
Bok Bokmål 2003 · Vis mer