Ett treff

Ord i tittel: arne sandnes 80 år ikke pensjonist men kårkaill