151 treff

Dewey-nr: 948.3921
Talsethagen, Gunnar
Bok Bokmål 2001 · Vis mer

Oppdaterer
Randi Ingunn Selnes
Bok Nynorsk 2000 · Les boka på nett · Vis mer

Oppdaterer
Talsethagen, Gunnar
Bok Bokmål 2000 · Les boka på nett · Vis mer

Oppdaterer
Bestill
Bjarne Skorgen
Bok Bokmål 1996 · Les boka på nett · Vis mer

Oppdaterer
Knut Ødegård
Bok Nynorsk 2019 · Vis mer
[i redaksjonen: Dan Petter Neegaard og Fi...
Bok Bokmål 2014 · Vis mer

Oppdaterer
Bestill
Ottar Roaldset ... [et al.]
Bok Nynorsk 1975 · Les boka på nett · Vis mer

Oppdaterer
Ottar Roaldset ... [et al.]
Bok Nynorsk 1974 · Les boka på nett · Vis mer

Oppdaterer
Hedvig Rossbach Wist
Bok Bokmål 1994 · Les boka på nett · Vis mer

Oppdaterer
[Redak tør Eric Sørling] ; [Bidrag av: To...
Bok Bokmål 2003 · Vis mer

Oppdaterer
Bestill
Niels de Seve, [Olav Arild Abrahamsen] ; ...
Bok Bokmål 1962 · Vis mer

Oppdaterer
Niels de Seve, [Olav Arild Abrahamsen] ; ...
Bok Bokmål 1962 · Vis mer

Oppdaterer
Niels de Seve, [Olav Arild Abrahamsen] ; ...
Bok Bokmål 1962 · Vis mer

Oppdaterer
Niels de Seve, [Olav Arild Abrahamsen] ; ...
Bok Bokmål 1962 · Vis mer

Oppdaterer
utgivne af Trondhjems historiske Forening...
Bok Bokmål 1901 · Vis mer

Oppdaterer

Bok Bokmål 1995 · Les boka på nett · Vis mer

Oppdaterer
Leo Oterhals
Bok Norsk 1995 · Les boka på nett · Vis mer

Oppdaterer
Bestill
Julnes, Johan
Bok Nynorsk 1987 · Les boka på nett · Vis mer

Oppdaterer
Julnes, Johan
Bok Nynorsk 1987 · Les boka på nett · Vis mer

Oppdaterer
Opstad, Kristian
Bok Nynorsk 1983 · Les boka på nett · Vis mer

Oppdaterer
Knut Ødegård
Bok Nynorsk 2014 · Vis mer

Oppdaterer
Leo Oterhals
Bok Bokmål 2002 · Vis mer

Oppdaterer
Bestill
Ellen Høigård Hofseth (red.) ; Sissel Car...
Bok Nynorsk 1993 · Les boka på nett · Vis mer

Oppdaterer
O. Olafsen. Utg. av en av herredstyret ne...
Bok Bokmål 1926 · Vis mer

Oppdaterer
Bestill
Kåre Magne Holsbøvåg
Bok Nynorsk 2010 · Vis mer

Oppdaterer
Terje Mosnes
Bok Bokmål 2010 · Vis mer

Oppdaterer
Leif Magne Flemmen, Konrad Moe [red.]
Bok Bokmål 2009 · Vis mer

Oppdaterer
Jon Peder Vestad ; illustrert av Knut Tro...
Bok Nynorsk 2008 · Vis mer

Oppdaterer
Bestill

Bok Bokmål 1995 · Les boka på nett · Vis mer

Oppdaterer
Per Arnt Harnes
Bok Bokmål 2017 · Vis mer

Oppdaterer
Bestill