Ett treff

Vestfoldmål 1366-99 i 30 brev av bisp Øystein Aslakson i Oslo