Ingen treff


Madame Jensine Erreboe Busch sal. Peder Andersen Fischers Efterleverske har jeg undertegnede villet legge følgende til grund til et udførligere Brudens Slegt-register udi Fremtiden på Mødrene Side(