Ingen treff


Historien forteller om gamle Alta-slekter og om utvandringen til Amerika